Làm trắng da: Kết quả của tôi sau 7 tháng sử dụng | Hình ảnh & Sự thật

Đây không phải là một danh sách đầy đủ. Có nhiều sản phẩm khác trên thị trường có thể hữu ích. Tôi đã thử nhiều sản phẩm và những sản phẩm mà tôi thích và muốn thử nhất được liệt kê dưới đây. Tất cả những sản phẩm này được thực hiện bởi tôi. Một số là của các nhà sản xuất khác và tôi không phải là cổ đông của họ. Tôi không có liên kết với bất kỳ trong số họ. Đây là kinh nghiệm của tôi trong việc thử các sản phẩm khác nhau. Đây chỉ là danh sách sản phẩm được đề nghị để làm sáng. Nó không phải là một danh sách đầy đủ. Tôi đã thử những thứ này, tôi đã thấy nó hiệu quả như thế nào. Bạn nên làm một số nghiên cứu và thử sản phẩm. Xin lưu ý rằng danh sách này không phải là danh sách đầy đủ các sản phẩm và cách chúng hoạt động, và da có thể phản ứng với sản phẩm và cách thức hoạt động của nó. Để biết thông tin của bạn, tôi đã liệt kê các sản phẩm mà tôi cảm thấy sẽ có ích cho làn da của bạn. Chúng có thể dễ dàng được đưa ra khỏi danh sách nếu bạn chắc chắn rằng chúng không hiệu quả với làn da của bạn. Một số trong số chúng được liệt kê ở đây, một số thì không, và chúng không theo thứ tự cụ thể. Đây không chỉ là những khuyến nghị, mà là những gợi ý về những gì cần tìm kiếm.

Các đánh giá cuối cùng

Perfect white

Salome Vo

Liên quan đến làm trắng da, bạn thường nghe nói về Perfect white - tại sao vậy? Nếu bạn xem xét đán...